Beheer

Bijzondere waarden

Het landgoed bestaat uit drie verschillende delen:

  • een parkbos in landschapsstijl met vijvers en slingerende paden
  • een formele tuin met boomgaard en moestuin
  • een open ruimte opgedeeld in drie weilanden.

Water speelt een opvallende rol op het landgoed. Vroeger was het water uit de beken en sprengen vooral van economische betekenis. Later werden waterloopjes, vijvers en cascades decoratieve onderdelen van de tuinaanleg. Het water vormt ook de basis voor een rijke natuur. Op het terrein verblijven zes vleermuissoorten. Verder komen er veel zangvogels, holenbroeders, de grote gele kwikstaart en ijsvogel voor. Ook groeien er zeldzame muurplanten en dubbelloof (soort varen).

Beheer in een notendop

Het parkbos heeft vooral een cultuurhistorisch waarde. Maar er is ook veel natuur. Door ons beheer verbeteren de leefomstandigheden voor de bijzondere dier- en plantensoorten en worden de natuurwaarden verhoogd. Zo laten we in het parkbos, op veilige afstand van de paden, een aantal dode bomen staan om de aanwezige holenbroeders (spechten) voldoende natuurlijke nestgelegenheid te bieden. Ook boommarters en vleermuizen profiteren van de natuurlijke holtes in bomen.

Tuin en weilanden
In 2007 is de moes- en snijbloementuin opgeknapt. Een vaste vrijwilligersgroep verzorgt het onderhoud en oogst de groenten en vruchten. De vrijwilligers die in het parkbos werken, snoeien jaarlijks de hoogstamfruitbomen in de boomgaard. Verder houden ze de beukenlaan langs de Middenlaan mooi strak. Het evenemententerrein aan de voorkant van het landgoed wordt regelmatig gemaaid. Op de drie weilanden, die verpacht worden, houden koeien (lakenvelders) en schapen het gras kort. ’s Winters is een van de weilanden in gebruik als schaatsbaan.