Planten en dieren

Zuiver water

Bijzonder is het dubbelloof, een varen met twee soorten bladeren. De aanwezigheid van beekpunge en bittere veldkers duidt erop dat er in enkele watergangen water opwelt. In de watergangen, die worden gevoed door zeer zuiver kwelwater, leeft het bermpje, een zeldzaam visje dat in beken met helder water voorkomt. De heldere beken vormen ook een goed jachtgebied voor de ijsvogel. Ook de grote gele kwikstaart leeft langs het water van de vijvers en sprengen.

Vleermuizen

Tot de belangrijkste diersoorten in het park behoren verder enkele vleermuissoorten. Er zijn zes soorten geteld. De rosse vleermuis heeft zijn kolonie in boomholtes. De gewone dwergvleermuis, de laatvlieger en de gewone grootoorvleermuis overwinteren op de zolders van het kasteel. Ook de zeldzame baardvleermuis is op de Cannenburch aangetroffen, maar het is niet bekend of die er een kolonie heeft. In het kasteel hebben ook gierzwaluwen hun nest en net buiten het park broedt een steenuil.